Historie van het Shantykoor Rotterdam

Het zal ongeveer in 1992 zijn geweest, dat Coen Klunne voor het eerst in aanraking kwam met shanty’s. Dit deed zich voor op het eiland Schiermonnikoog waar, tijdens zijn vakantie op het eiland, een Shantykoor uit Schiermonnikoog op de wekelijkse markt optrad. Het optreden duurde slechts een half uur. In die tijd was zowat de hele middenstand, zoals de bakker, de slager enz. lid van het koor. Na het optreden ging het koor Hotel Van de Werf binnen. Daar kwam het Shantykoor pas goed op gang, mede door het feit dat niemand meer hoefde te rijden. Het werd echt heel gezellig.

Door deze kennismaking zag Coen het helemaal zitten; zo’n koor moest er ook in Rotterdam komen, dat is niet voor niets de grootste havenstad ter wereld.
Hij was in die tijd lid van de Havenstad Operette en zag zijn kans om uit het midden van de Havenstad Operette mannen warm te maken om deel te gaan nemen in een Shantykoor.
Eén van de problemen was: Hoe kon je aan repertoire van shanty’s komen? Door het contact dat Coen met Peter Blanker had, kwam hij met hem in gesprek over de mogelijke oprichting van een Shantykoor. Peter vertelde hem over het boek van Stan Hughel en hij mocht dat boek en enige andere boeken wel een tijd lenen. Ook was Peter Blanker bereid het toekomstige koor te adviseren bij de keuze van het repertoire.
In 1993 was er een feestavond van de Havenstad Operette en toen is er een koortje gevormd en de eerste shanty’s zongen met onder andere het bekende ”What shall we do with the drunken sailor”. Op dat moment is het idee niet verder gekomen. Maanden later is het initiatief opgepakt om een Rotterdams Shantykoor op te richten.
Aanvankelijk zijn ze toen gestart met repetities in de Immanuelkerk, voorafgaand aan de repetities van de Havenstad Operette. Het gezelschap bestond uit 12 mannen en stond onder leiding van Jaap Schallenberg van de Havenstad Operette. Deze dirigent had een conservatorium opleiding.
Een probleem met de meeste van deze dirigenten is dat zij veelal niet in staat zijn om leiding te geven aan een shantykoor, omdat ze het veel te mooi willen maken; het moet juist wat rauw klinken.
Inmiddels hebben we ervaren dat er wel degelijk dirigenten zijn te vinden die kunnen omgaan met ons type koren, zoals de onvolprezen Jan Jansen en onze eigen enige echte Jan van der Sluijs.
Na enige tijd bleek dat de oplossing om in de Immanuelkerk, voorafgaand aan de repetitie van de Havenstadoperette te repeteren, niet voldeed. Er is besloten om elders in de stad een andere repetitieruimte te zoeken. Vanaf dat moment is het Shantykoor Rotterdam eigenlijk geboren. De eerste aanzet werd gemaakt om van een soort gelegenheidskoor een echte vereniging te maken, kortom er moesten kosten worden gemaakt en er moest dus contributie geheven worden.
Het net opgerichte Shantykoor Rotterdam is gaan repeteren aan de Oude Haven, in een bijzaal van het Bolwerk, waar ook een bar stond met bediening. Ook was er begeleiding nodig om het koor muzikaal te ondersteunen.
Tine de Schepper heeft zich bereid verklaard om tijdelijke accordeoniste te worden. Zij heeft het jonge koor toen op weg geholpen naar de eerste successen.
Kort daarop kwam Ruud Egas, naast Tine, het koor muzikaal ondersteunen. Ruud had het in zijn werk waanzinnig druk, maar heeft het Shantykoor lange tijd op een zeer aangename manier begeleid. Het spreekt voor zich dat het er erg gezellig was.
Ook kwam Hans Schipper onze gelederen met de viool versterken en bracht tevens zijn kennis mee wat betreft shanty’s. Hij was er een pure voorstander van om de shanty’s te beoefenen op de zo veel mogelijke oorspronkelijke manier.
In die tijd voegde Bart Vermeer – restaurateur van de Helena – zich bij de groep met zijn aparte basstem. We zijn, om ons verder te oriënteren op het gebied van de koorzang van shanty’s, met een aantal mensen naar Schiermonnikoog gegaan om van het plaatselijke koor goede tips te krijgen. Hiervan hebben we toen veel profijt gehad.
Het Shantykoor Rotterdam zocht al gauw de publiciteit. Dat leverde al snel zoveel leden op dat het koor genoodzaakt was om naar een nieuwe repetitieruimte uit te gaan kijken. Het was niet eenvoudig om een gepaste betaalbare repetitieruimte te vinden.
Het Shantykoor Rotterdam is toen in De Tamboer terecht gekomen en omdat we bang waren te weinig leden te kunnen werven.
In De Tamboer kwam Jan Jansen kijken wat voor vlees hij in de kuip had; hij wilde dan gewoon lid worden, als hij het zag zitten om als dirigent te gaan optreden.
Hij wist absoluut niet wat shanty’s waren, maar binnen enkele weken was hij niet meer te stoppen in zijn enthousiasme en wist hij al meer te vertellen dan menig ander lid van de groep.
Inmiddels hadden wij begrepen dat één accordeonist wat weinig was in het geval van een optreden; dit had tot gevolg dat Jan Rennings onze gelederen kwam versterken. Helaas hebben we al te gauw afscheid van hem moeten nemen.
Na enige tijd leek het ons raadzaam om naar een andere ruimte te gaan zoeken, waar de drank niet zo dichtbij was. Inmiddels wilde Jan Jansen de uitdaging wel aangaan om het Shantykoor onder zijn hoede te nemen; hij wist niet of hij zo’n groep kon dirigeren, maar hij heeft wel bewezen dat hij tot veel in staat was en hij heeft vele shanty’s op een perfecte manier gearrangeerd waar we er nu nog plezier van hebben.
Aanvankelijk meenden wij dat het koor zeker niet groter moest worden dan 25 man, maar we hebben steeds, om verschillende redenen, toch gekozen om meer leden aan te nemen.
In de begintijd van het Shantykoor Rotterdam was een optreden van een shantykoor in het algemeen en in Rotterdam in het bijzonder nog niet zo'n fenomeen als heden ten dage. Mede hierdoor, maar ook door het enthousiasme dat het koor uitstraalde, werd het koor een verkwikkende afwisseling ten opzichte van de gangbare koren in de regio. Er kwamen dan ook vele verzoeken voor een optreden van het koor binnen. Hierdoor moest er flink gewerkt worden aan een uitbreiding van het repertoire om niet overal in herhaling te vallen.

Contactinformatie

Adres: Huis van de Wijk, Cypruslaan 404 Rotterdam.

Telefoon: 06 22322153 

Web: www.shantykoor-rotterdam.nl

ShantyNederland

Shantykoor Rotterdam is
lid van ShantyNederland