Over het  Shantykoor Rotterdam

Het Shantykoor Rotterdam werd opgericht in 1995 met als doel het verkondigen en in stand houden van de shanty's ofwel de liedjes die de zeelui vroeger zongen aan boord, tijdens het werk en in hun vrije tijd.

 

In de loop van haar bestaan verwierf het Shantykoor Rotterdam grote bekendheid en zijn wij trots op een grote, steeds groeiende schare bewonderaars: niet in het minst vanwege het enthousiasme dat wordt uitgestraald tijdens optredens, zowel in besloten kring als op grote festivals, alsmede door onze CD's en DVD's .
 
 
Het Shantykoor Rotterdam heeft in de loop jaren ook een stevige band met de Gemeente Rotterdam gekregen. Bij diverse gelegenheden is er aan het Shantykoor Rotterdam verzocht om haar medewerking te verlenen in het stadhuis.
 
 
Ook ter gelegenheid van het eerste bezoek van onze Prins Willem Alexander en Prinses Maxima genoot het Shantykoor Rotterdam de eer om voor het koninklijk paar op te mogen treden. Bij deze gelegenheid werd er door de voorzitter Kees Driesprong een Delfsblauw miniatuur van het Witte huis overhandigd dat als symbool stond voor de oprichting en eerste oefengelegenheid van het koor.
 
 
 
 
 
 
Bij de viering van het 15-jarig bestaan werd er door het Shantykoor Rotterdam, samen met de folkgroep Pekel, een matinee en avondconcert gegeven in het Zuidplein Theater. Dit concert stond in het teken van "Houten Schepen en IJzeren Mannen" ofwel bekende en minder bekende zeevaarders uit verleden tijd. Bijgaand aan dit concert werd het eerste exemplaar van het boek plus bijbehorende cd's "Houten Schepen en IJzeren Mannen" als eerste aan voormalig minister-president Jan Peter Balkenende overhandigd die tevens, net als Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, hun welwillende medewerking aan de totstandkoming van één van de cd's hebben verleend.
Gesteld kan worden dat het concert plus de realisatie van het boek plus bijbehorende cd's een hoogtepunt uit het toch al roemrijke leven van het koor is geweest en ook door het aanwezige publiek enorm is gewaardeerd.
 
Het zou te ver voeren alle bijzondere optredens en concerten van het Shantykoor Rotterdam op te sommen, doch wel kan worden geconstateerd, dat het koor steeds in de belangstelling heeft gestaan en nog staat.
 
Het koor beschikt over een professionele geluidsinstallatie die door onze geluidstechnici op vakkundige wijze wordt bediend. Zij dragen er zorg voor, dat bij buiten optredens en in zalen (ook waar de akoestiek iets minder is), de solisten, de muzikanten en het koor schitterend tot hun recht komen.
 

Optredens

Het Shantykoor Rotterdam treedt gemiddeld zo’n 35 maal per jaar op. Deze optredens zijn voor het publiek toegankelijk of voor besloten gezelschappen. De optredens die voor het publiek toegankelijk zijn staan vermeld in de concertagenda.
 
Dirigent

Na het overlijden van onze dirigent Jan J. van der Sluijs op 24 december 2019 is het stokje overgedragen aan Bert Jansen,

die met veel enthousiasme en gevoel voor de teksten het koor leidt,waardoor hij het beste uit het koor kan halen.

Zijn creativiteit en muzikaliteit vormt de inspiratie voor het koor om tot het uiterste te willen presteren.

Samen met de artistieke commissie zorgt hij voor een afwisselend repertoire.

Contactinformatie

Adres: Huis van de Wijk, Cypruslaan 404 Rotterdam.

Telefoon: 06 22322153 

Web: www.shantykoor-rotterdam.nl

ShantyNederland

Shantykoor Rotterdam is
lid van ShantyNederland